VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Dylematy aksjologiczne w psychiatrii sądowej
Axiological dilemmas in forensic psychiatry
Janusz Szeluga1, Piotr Pankiewicz2, Rafał Miętkiewicz1
1 Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
2 Gdański Uniwersytet Medyczny
 
Streszczenie
Pozycja psychiatrii sądowej lub psychiatry w społeczeństwie jest związana z postawą społeczną wobec osób chorych psychicznie. Obecnie można zaobserwować zmianę tradycyjnego postrzegania roli psychiatrii i wizerunku psychiatry w społeczeństwie. Należy podkreślić, że proces ten obejmuje lekarzy wszystkich specjalności; jednak psychiatrzy są na pierwszym planie. Trudno zrozumieć przyczyny opinii bez spojrzenia na historię.
Słowa kluczowe: psychiatria sądowa, aksjologia, historia psychiatrii
 
Abstract
The position of court psychiatry, or that of a psychiatrist in the society, is linked to the social attitude to persons who are mentally ill. Currently, we see a change in the traditional perception of the role of psychiatry and the image of a psychiatrist in the society. It must be highlighted that the process involves the whole medical profession; however, psychiatrists are at the forefront. It is difficult to understand the causes of opinions without looking at the history.
Key words: forensic psychiatry, axiology, history of psychiatry
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu