VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Wydawcą Serwisu neuropsychiatria.pl jest Medical Education Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Opaczewskiej 60 D, 02-201 Warszawa. Dostęp do Serwisu jest bezpłatny z zastrzeżeniem, że część informacji i danych może być udostępniona jedynie Użytkownikom zarejestrowanym. Część materiałów zamieszczonych w Serwisie jest też informacjami przeznaczonymi wyłącznie dla osób wykonujących zawód lekarza lub farmaceuty oraz innych osób uprawnionych do otrzymywania specjalistycznych informacji na mocy stosownych przepisów (zgodnie z obowiązującym prawem farmaceutycznym Dz.U. z 2001, nr 126, poz.1381 z późn. zm.). Treści zawarte w materiałach mogą być materiałami o charakterze promocyjnym. Wymienione w nich preparaty, leki i środki farmaceutyczne są dopuszczone do obrotu w Polsce na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz decyzji organów administracji publicznej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie lub stosowanie może odbywać się jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniu się z informacją producenta dołączoną do każdego produktu leczniczego. Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie zostały podane właściwie, ostateczne decyzje terapeutyczne zawsze należą do lekarza. Wydawca zastrzega, że artykuły nie stanowią zachęty do samodzielnej diagnostyki ani leczenia. Stosowanie wymienionych w nich leków, środków i metod powinno odbywać się po wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne wynikłe z niezastosowania się do niniejszego zastrzeżenia. Wydawca zastrzega też, że żadna z publikowanych w Serwisie informacji nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Korzystanie z Seriwsu nie wiąże się z nabywaniem przez Użytkowników jakichkolwiek praw do materiałów i danych tu zawartych. Zamieszczone informacje nie mogą być powielane ani zmieniane bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy, zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994, nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w Serwisie przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane jako poufne, jeśli ten nie wyrazi takiej woli na piśmie. Wydawca Serwisu nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystywania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń. Medical Education Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje zmieszczone na stronie bez zgody Wydawcy lub przez niego nieopracowywane. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego funkcjonowania sieci, w szczególności szkody powstałe w efekcie przerw w dostępie do sieci, błędów systemu komputerowego, uszkodzenia lub wprowadzenia wirusa do sprzętu komputerowego lub innego urządzenia w związku z dostępem do strony internetowej.

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu