VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Poznawczo-behawioralna konceptualizacja zespołu depersonalizacji-derealizacji. Przypadek pacjenta, który wyleczył się sam
Cognitive-behavioral conceptualization of depersonalization and derealization syndrome. The case of a patient who cured himself

Jacek Gierus, Anna Mosiołek

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 5 (NR 1)/2013
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Zespół derealizacji-depersonalizacji jest jednym z tych zaburzeń psychicznych, w których uwaga pacjenta w bardzo dużym stopniu koncentruje się na treści jego przeżyć i spostrzeżeń. Istnieją różne koncepcje tego zaburzenia, wśród nich poznawczo-behawioralna, w myśl której celem terapii jest obniżenie lęku związanego z nadmierną samoobserwacją i katastroficznymi atrybucjami. W niniejszym artykule opisano przypadek 26-letniego pacjenta, u którego uzyskano znaczące obniżenie poziomu objawów po krótkoterminowej interwencji poznawczo-behawioralnej. Wnioski z artykułu zawierają pytania na temat neuropsychologii zaburzenia depersonalizacyjnego, zachęcające do dalszych dociekań badawczych.

Słowa kluczowe:
depersonalizacja, derealizacja, terapia poznawczo-behawioralna

Abstract:

The depersonalization-derealization syndrom is one of the disorders related to a patient?s attention which is narrowly focused on one?s experience and perceptions. The cognitive-behavioral concept of the depersonalization-derealization syndrom implies reducing anxious vigilance and catastrophic attributions as important goals of therapy. This article presents the case of a 26-year-old man, in whom short cognitive-behavioral intervention proved to be effective in the reduction of symptoms. It raises some questions about contemporary understanding of depersonalization- -derealization, and its neuropsychology.

Key words:
depersonalization, derealization, cognitive-behavioral therapy

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu