VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Dialog motywujący jako narzędzie wspierające pracę z pacjentem chorym na schizofrenię
Motivational interviewing as a supporting tool in the care of patient with schizophrenia

Sławomir Murawiec

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 5 (NR 1)/2013
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Trwają poszukiwania coraz bardziej efektywnych metod oddziaływania na osoby poddawane różnym formom interwencji i terapii. Jedną z takich metod jest dialog motywujący. Według jego twórców ? Williama Millera i Stephena Rollnicka ? dialog ten jest skoncentrowaną na osobie, opartą na współpracy formą prowadzenia klienta w kierunku wydobywania i wzmacniania motywacji do zmiany przez analizę i rozwiązanie ambiwalencji. Jego główne zasady to wyrażanie empatii, rozwijanie rozbieżności, unikanie bezpośredniej kontrargumentacji wobec wypowiedzi klienta/pacjenta, podążanie za oporem i wzmacnianie poczucia sprawczości danej osoby. Dialog motywujący nie jest oparty na modelu przekazywania informacji, na dawaniu rad lub straszeniu, nie jest konfrontacyjny, przemocowy, autorytarny ani wywołujący poczucie winy. Dialog motywujący może być stosowany jako jedno z oddziaływań psychospołecznych w procesie leczenia osób ze schizofrenią. Jednym z zakresów jego zastosowania może być wspieranie przestrzegania zaleceń terapeutycznych i współpracy w leczeniu osób ze schizofrenią. W odniesieniu do tej grupy wymaga on jednak pewnych modyfikacji związanych z takimi cechami jak brak wglądu, występowanie objawów negatywnych oraz deficyty funkcji poznawczych.

Słowa kluczowe:
dialog motywujący, wypełnianie zaleceń

Abstract:

New methods of more effective ways of influencing people?s behavior in various clinical and non-clinical setting are developed. One of these methods is the motivational interviewing. According to William Miller and Stephen Rollnick, the motivational interviewing is a client-oriented, directive, and goal-oriented method for enhancing intrinsic motivation to change by exploring and resolving ambivalence. The principles of the motivational interviewing are as follows: express empathy, develop discrepancy, avoid argumentation, roll with resistance, support self-efficacy. It is not based on the information model, and is not just information sharing, advice giving, confrontational, forceful, or guilt ridden. The motivational interviewing can play supportive role to improve adherence in psychiatric settings. In the group patients with the diagnosis of schizophrenia certain modifications of this method have to be made to overcome such problems as lack of insight, negative symptoms and cognitive deficits.

Key words:
motivational interviewing, adherence

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu