VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Pozarejestracyjne zastosowania kwetiapiny
Off-label uses of quetiapine

Bartosz Łoza

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 5 (NR 1)/2013
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Kwetiapina, atypowy neuroleptyk, zarejestrowany do stosowania w schizofrenii, zaburzeniu dwubiegunowym i lekoopornej depresji, jest także szeroko wykorzystywany poza tymi oficjalnymi rejestracjami. Kwetiapina jest powszechnie stosowana w zespołach depresyjnych (zaburzeniu jednobiegunowym), lęku, bezsenności, agresji, agitacji, zaburzeniach destrukcyjnych, osobowości pogranicznej, uzależnieniu od alkoholu, a także w behawioralnych i psychologicznych objawach związanych z otępieniem. W artykule dokonano przeglądu zastosowań kwetiapiny w szerokim zakresie zaburzeń psychicznych.

Słowa kluczowe:
kwetiapina, zastosowanie pozarejestracyjne

Abstract:

The atypical antipsychotic quetiapine, which is approved for schizophrenia, bipolar disorder, and refractory major depression, is extensively being used off-label. Quetiapine is commonly prescribed for major depression (unipolar), anxiety, insomnia, aggression, agitation, disruptive disorders, borderline personality disorder, alcohol dependence, and for behavioural and psychological symptoms of dementia. This article reviews the off-label prescription of quetiapine in the treatment of a broad range of psychiatric disorders.

Key words:
quetiapine, off-label use

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu