VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Co zmieniła ustawa refundacyjna?
What has changed with medicine refunding act?

Justyna Zajdel

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 4 (NR 1)/2012
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązują nowe zasady refundacji produktów leczniczych. Ustawa refundacyjna obejmuje bardzo szeroki zakres tematyczny, reguluje między innymi obowiązki osób uprawnionych do wystawiania recept na leki, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, zasady kontaktów lekarzy i innych osób uprawnionych do wystawiania recept z przedstawicielami przemysłu farmaceutycznego oraz zasady substytucji aptecznej (zamiany przez farmaceutów produktów leczniczych przepisanych na receptę). Niniejszy artykuł wyjaśnia podstawowe zagadnienia związane z wypisywaniem recept na produkty refundowane, w tym kwestie dotyczące możliwości przeprowadzania kontroli recept lekarskich. W artykule odniesiono się również do kwestii związanych z możliwością stosowania produktów leczniczych poza Charakterystyką Produktu Leczniczego (ChPL; off-label use).

Słowa kluczowe:
produkty lecznicze, prawo medyczne, odpowiedzialność lekarza, recepty lekarskie

Abstract:

On 1st Jan 2012 the new medicine refunding law was established in Poland. It covers a very broad range of rules, especially the responsibility of persons entitled to prescribe medicines and some nutritional products and medical devices, legal aspects of relations with pharmaceutical representatives, as well as the contacts doctors and other persons entitled to issue prescriptions of the pharmaceutical industry and rules for medical substitution by pharmacists. This article explains some basic issues related to the new refunding law, including the supervision measures of the prescribing process. Some remarks about off-label (outside the characteristics of the medicinal product) distribution of pharmaceuticals are presented.

Key words:
medicine products, medical law, responsibility of physician, prescribing

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu