VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Zespół poaborcyjny
Post-abortion syndrome

Waldemar Kryszkowki, Kinga Bobińska, Antoni Florkowski, Piotr Wierzbiński, Piotr Gałecki

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 4 (NR 1)/2012
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Aborcja jest ważnym problemem medycznym nie tylko ze względu na skalę zjawiska, ale także związane z nią aspekty prawne. W literaturze często mówi się o następstwach somatycznych tego zjawiska, natomiast rzadko bierze się pod uwagę konsekwencje psychiczne. Od pewnego czasu funkcjonuje określenie zespół poaborcyjny (ZP, zespół postaborcyjny), obejmujące wszelkie objawy psychiczne pojawiające się po aborcji, a zdaniem niektórych badaczy ? także następstwa somatyczne tego zabiegu. Samo istnienie ZP jest przez niektórych krytykowane.

Słowa kluczowe:
aborcja, depresja, lęk, zespół

Abstract:

The abortion is an important medical problem not only because its prevalence but also because of some legal aspects. Somatic results of the abortion are discussed frequently but not so often in relation to psychological consequences. Post-abortion syndrome is relatively a new concept, which depicts all psychopathological symptoms and "according to some researches" also somatic results following the procedure. The concept of PAS is sometimes criticized.

Key words:
abortion, depression, anxiety, syndrome

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu